PROJECTE Fàbrica inclusiva
linia-base

El projecte de fàbrica inclusiva comença des de la Comissió de la Cavalcada de Reis de Molins de Rei. Concretament el projecte surgeix d’un TFG titulat “Tots tenim dret a somiar”, que analitza la realitat de la inclusió a la fàbrica i mitjançant les visites de les diferents associacions i experts, creava un full de ruta per aconseguir crear una de les primeres activitats culturals 100% inclusivea.

estat d’execució del projecte
linia-base

El projecte no consta de finançament, per això la comissió no ha pogut executar grans adaptacions que augmentarien la inclusivitat. En concret aquest 2022 – 2023 s’han realitzat les seguents adpatacions:

– Introducció de pictogrames als diferents espais, afavorint sobretot les persones amb autisme

– Introducció de vinils que indiquin el recorregut,

Aquestes adaptacions s’han pogut realitzar gràcies als projectes joves “MOU EL CUL” que gràcies a les votacions ha aconseguit un import suficient per cobrir les adptacions plantejades.

propers passos
linia-base

Per a la Fàbrica dels Somnis de l’any 2023 – 2024 es planteja buscar finançament per aconseguir totes les adaptacions necessaries. 

col·laboradors
linia-base

Per tal d’aconseguir trobar totes les adaptacions necessàries s’ha comptat amb l’ajuda de diferents entitats i experts.

– Gueopic

– Enreda`’t

– ACOSU – Residència Alba

– ONCE