Llei de protecció de dades

Informació addicional Política de privacitat de l’Associació Comissió de la Cavalcada de Reis de Molins de Rei:

EPÍGRAF Informació bàsica
(1a capa/nivell bàsic)
Informació addicional
(2a capa/nivell addicional)

Persona responsable

Junta directiva

Identitat de la persona responsable del tractament

Comissió de la Cavalcada de Reis de Molins de Rei

Dades de contacte de la persona responsable

Comissió Cavalcada de Reis de Molins de Rei

NIF: V60685484

Adreça: Carrer Jacint Verdaguer, 95 bis (Pati de Ca n’Ametller) – Local de Reis 08750 Molins de Rei (Barcelona)

Correu elect: info@cavalcadamolinsderei.cat

Finalitat

(Del tractament)

Descripció senzilla de les finalitats del tractament

Incorporació en un fitxer per a gestionar les demandes sol·licitades (Contacte, carta online, inscripcions, o el que s’hagi acceptat)

Descripció ampliada de les fins del tractament

Incorporació en un fitxer per a poder respondre als correus electrònics sol·licitats.

Terminis o criteris de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran (mentre es mantingui la relació o no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada durant un termini de 1  any a partir de l’última confirmació d’interès) .

Legitimació

(Del tractament)

Base jurídica del tractament

Consentiment de l’interessat/da

Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim.
La base legal per al tractament de les seves dades és pel consentiment de l’interessat (marcant opció al web)
S’informarà a l’interessat que la finalitat principal no està supeditada al consentiment de les dades que no siguin necessàries per a aquesta finalitat principal, ja que en cas contrari el consentiment no tindria la consideració d’atorgat lliurement.

Persones destinatàries

(De cessions o transferències)

Previsió o no de cessions

 

No es cediran dades a tercers

Destinataris i previsió de cessions:

No es cediran dades a tercers

Previsió de transferències, o no, a tercers països

No es realitzarà transferència de dades a tercers països.

Drets

(De les persones interessades)

Referència a l’exercici de drets.
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’expliquen a la informació addicional.

Com exercir els drets

Té dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment prestat, i dret a reclamar davant l’Autoritat de control.

Procedència

(De les dades)

Font de les dades

De la persona interessada

Informació detallada de l’origen de les dades, fins i tot si procedeixen de fonts d’accés públic

De la persona interessada a través de:

– formulari web (www.cavalcadamolinsderei.cat)

– formulari (gmail)

 

Categories de dades
Les categories de dades que es tracten són:

Dades no sensibles

Dades d’identificació

Direccions electròniques