La Fàbrica els Somnis

Il·lustracions de Josep Miquel Janés (ineditstudio.com)